KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN VỀ MỨC ĐỘ THƯ VIỆN
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU SỬ DỤNG NĂM HỌC 2017-2018

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của Thư viện, Nhà trường đề nghị các giảng viên và sinh viên với tinh thần TRÁCH NHIỆM và XÂY DỰNG, hãy trả lời các câu hỏi về mức độ thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng của Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên.

MỜI BẠN NHẬP MÃ SINH VIÊN/GIẢNG VIÊN ĐỂ THỰC HIỆN KHẢO SÁT

(Nếu không đăng nhập được, vui lòng liên hệ Trung tâm Đảm bảo Chất lượng , Phòng 1006, tầng 10, nhà A. Tel: 32595158 (ext: 276) hoặc gửi email tới địa chỉ ttdbcl@ftu.edu.vn để được hướng dẫn)