Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

KHẢO SÁT NHÀ TUYỂN DỤNG NĂM 2022

Có 22 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.
I. THÔNG TIN CHUNG
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Họ và tên:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Chức vụ - Đơn vị:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Cơ quan công tác:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Loại hình công ty:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Địa chỉ:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Email:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Điện thoại:
II. ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HỌC TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
Anh/ chị hãy đánh giá mức độ hài lòng đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương đang làm việc tại đơn vị của anh/ chị theo thang điểm từ 1 – 5, trong đó: 1: Rất không hài long, 2: Không hài long, 3: phân vân, 4: Hài long, và 5: Rất hài lòng)
(Câu hỏi này là bắt buộc)
1. Về Kiến thức:
Kiến thức chuyên ngành
Kiến thức về về văn hóa – xã hội
Kiến thức về pháp luật, quy định của Nhà nước
Kiến thức khác…
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Về kỹ năng:
Kỹ năng lập kế hoạch
Kỹ năng làm việc độc lập
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng khai thác và xử lý thông tin
Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu
Kỹ năng tư duy (logic, sáng tạo…)
Khả năng thích nghi nhanh với công việc
Khả năng ngoại ngữ
Khả năng tin học
Kỹ năng/ Khả năng khác
(Câu hỏi này là bắt buộc)
3. Về tố chất, phẩm chất của sinh viên tốt nghiệp
Trung thực
Nhiệt tình, năng nổ
Cẩn trọng, chu đáo
Siêng năng, cần cù
Có tinh thần trách nhiệm
Có khả năng chịu áp lực công việc cao
Có ý thức tập thể, cộng đồng
Có tinh thần cầu tiến
Phẩm chất/ Tố chất khác…
(Câu hỏi này là bắt buộc)
4. Về thái độ:
Ý thức tổ chức kỷ luật
Ham học hỏi để nâng cao hiệu quả công việc
Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng, phát triển đơn vị
Lắng nghe, tiếp thu, khắc phục nhược điểm cá nhân
(Câu hỏi này là bắt buộc)
5. Ý kiến của anh/ chị nhằm nâng cao chất lượng sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương:
III. NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG 5 NĂM TỚI
(Câu hỏi này là bắt buộc)
1. Nhu cầu dự kiến tuyển dụng vào làm việc tại đơn vị trong thời gian tới
01 – 05 người 06 – 10 người 11 – 20 người 20 – 50 người Trên 50 người
Năm tới
2 – 5 năm tới
Trên 05 năm tới
(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Anh/ chị hãy đánh giá tầm quan trọng của các tiêu chí sau trong việc tuyển dụng nhân sự thời gian tới theo thang điểm từ1 – 5, trong đó: 1 – hoàn toàn không quan trọng, 2 – không quan trọng, 3 – phân vân, 4 – quan trọng, và 5 – rất quan trọng

2.1 Về kiến thức Chương trình đào tạo đại học:

Kiến thức thực tế vững chắc
Kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi ngành đào tạo
Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật
Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc
Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể
Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành trong hoạt động chuyên môn
(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Anh/ chị hãy đánh giá tầm quan trọng của các tiêu chí sau trong việc tuyển dụng nhân sự thời gian tới theo thang điểm từ1 – 5, trong đó: 1 – hoàn toàn không quan trọng, 2 – không quan trọng, 3 – phân vân, 4 – quan trọng, và 5 – rất quan trọng

2.1 Về kiến thức Chương trình đào tạo sau đại học:

Kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến
Nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc chuyên ngành đào tạo
Kiến thức liên ngành có liên quan
Kiến thức chung về quản trị và quản lý
(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Anh/ chị hãy đánh giá tầm quan trọng của các tiêu chí sau trong việc tuyển dụng nhân sự thời gian tới theo thang điểm từ1 – 5, trong đó: 1 – hoàn toàn không quan trọng, 2 – không quan trọng, 3 – phân vân, 4 – quan trọng, và 5 – rất quan trọng

2.1 Về kiến thức Chương trình đào tạo tiến sĩ:

Kiến thức tiên tiến. chuyên sâu ở vị trí hàng đầu của một lĩnh vực khoa học
Kiến thức cốt lõi, nền tảng thuộc lĩnh vực của chuyên ngành đào tạo
Kiến thức về tổ chức NCKH và phát triển công nghệ mới
Kiến thức về quản trị tổ chức
(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Anh/ chị hãy đánh giá tầm quan trọng của các tiêu chí sau trong việc tuyển dụng nhân sự thời gian tới theo thang điểm từ1 – 5, trong đó: 1 – hoàn toàn không quan trọng, 2 – không quan trọng, 3 – phân vân, 4 – quan trọng, và 5 – rất quan trọng

2.2 Về kỹ năng trong Chương trình đào tạo đại học:

Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp
Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác
Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định
Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm
Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc, chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ đơn giản hoặc phức tạp
(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Anh/ chị hãy đánh giá tầm quan trọng của các tiêu chí sau trong việc tuyển dụng nhân sự thời gian tới theo thang điểm từ1 – 5, trong đó: 1 – hoàn toàn không quan trọng, 2 – không quan trọng, 3 – phân vân, 4 – quan trọng, và 5 – rất quan trọng

2.2 Về kỹ năng trong Chương trình đào tạo sau đại học:

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học
Kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và khác ngành
Kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến
Kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp
Có trình độ ngoại ngữ tương đương với bậc 4/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Anh/ chị hãy đánh giá tầm quan trọng của các tiêu chí sau trong việc tuyển dụng nhân sự thời gian tới theo thang điểm từ1 – 5, trong đó: 1 – hoàn toàn không quan trọng, 2 – không quan trọng, 3 – phân vân, 4 – quan trọng, và 5 – rất quan trọng

2.2 Về kỹ năng trong Chương trình đào tạo tiến sĩ:

Kỹ năng làm chủ các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu và phát triển
Kỹ năng tổng hợp, làm giàu và bổ sung tri thức chuyên môn
Kỹ năng suy luận, phân tích các vấn đề khoa học và đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo
Kỹ năng quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển
Tham gia thảo luận trong nước và quốc tế thuộc ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu và phổ biến các kết quả nghiên cứu
(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Anh/ chị hãy đánh giá tầm quan trọng của các tiêu chí sau trong việc tuyển dụng nhân sự thời gian tới theo thang điểm từ1 – 5, trong đó: 1 – hoàn toàn không quan trọng, 2 – không quan trọng, 3 – phân vân, 4 – quan trọng, và 5 – rất quan trọng

2.3 Về mức độ tự chủ và trách nhiệm trong Chương trình đào tạo đại học:

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm
Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định
Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân
Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động
(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Anh/ chị hãy đánh giá tầm quan trọng của các tiêu chí sau trong việc tuyển dụng nhân sự thời gian tới theo thang điểm từ1 – 5, trong đó: 1 – hoàn toàn không quan trọng, 2 – không quan trọng, 3 – phân vân, 4 – quan trọng, và 5 – rất quan trọng

2.3 Về mức độ tự chủ và trách nhiệm trong Chương trình đào tạo sau đại học:

Nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng
Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác
Đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn
Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn
(Câu hỏi này là bắt buộc)

2. Anh/ chị hãy đánh giá tầm quan trọng của các tiêu chí sau trong việc tuyển dụng nhân sự thời gian tới theo thang điểm từ1 – 5, trong đó: 1 – hoàn toàn không quan trọng, 2 – không quan trọng, 3 – phân vân, 4 – quan trọng, và 5 – rất quan trọng

2.3 Về mức độ tự chủ và trách nhiệm trong Chương trình đào tạo tiến sĩ:

Nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới
Đưa ra các ý tưởng, kiến thức mới trong những hoàn cảnh phức tạp và khác nhau
Thích ứng, tự định hướng và dẫn dắt những người khác
Phán quyết, ra quyết định mang tính chuyên gia
Quản lý nghiên cứu và có trách nhiệm cao trong việc học tập để phát triển tri thức chuyên nghiệp, kinh nghiệm và sáng tạo ra ý tưởng mới và quá trình mới
Thoát