Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP 1 NĂM (K57)

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên K57 của Trường,

Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp có việc làm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, hàng năm, Trường đại học Ngoại thương triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Trong những nỗ lực nhằm kết nối với sinh viên sau khi tốt nghiệp vào tháng 8/2022, Nhà trường mong muốn nhận được thông tin dưới đây của Anh/Chị bằng cách đánh dấu (X) vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của Anh/Chị .

SỰ THAM GIA KHẢO SÁT CỦA ANH/CHỊ LÀ PHẦN ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG NHẰM GIÚP NHÀ TRƯỜNG KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

Có 20 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.
I. THÔNG TIN CHUNG
(Câu hỏi này là bắt buộc)
1. Họ và tên: 
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Chuyên ngành tốt nghiệp tại trường: 
(Câu hỏi này là bắt buộc)
3. Email:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
4. Điện thoại:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
5. Số CMND/CCCD:
II. CÂU HỎI
(Câu hỏi này là bắt buộc)

II.1. Tình trạng việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp:

1. Tình trạng việc làm của anh/chị:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Sau khi tốt nghiệp bao lâu thì anh/chị tìm được việc làm:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
3. Loại hình doanh nghiệp mà anh/chị đang làm việc:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
4. Cơ quan mà anh/chị làm việc ở đâu (Chỉ ghi Tỉnh/Thành phố hoặc Nước ngoài)
(Câu hỏi này là bắt buộc)
5. Thu nhập hàng tháng của anh/chị (triệu đồng):
(Câu hỏi này là bắt buộc)
6. Vị trí làm việc của anh/chị hiện tại:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
7. Anh/chị hãy đánh giá các tiêu chí sau theo thang điểm từ 1-5, trong đó: 1- Hoàn toàn không phù hợp; 2- Không phù hợp; 3- Phân vân; 4- Phù hợp; 5- Hoàn toàn phù hợp
Công việc của anh/chị phù hợp với chuyên ngành đào tạo
Kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiến thức của công việc anh/chị đang đảm nhiệm
Kỹ năng mềm (giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức công việc, quản lý thời gian v.v.) được trang bị tại Trường phù hợp với yêu cầu kỹ năng của công việc anh/chị đang đảm nhiệm
Trình độ ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của công việc anh/chị đang đảm nhiệm
Kỹ năng tin học phù hợp với yêu cầu của công việc anh/chị đang đảm nhiệm
(Câu hỏi này là bắt buộc)
8. Mức độ sử dụng lượng kiến thức chuyên ngành mà anh/chị được đào tạo tại Trường Đại học Ngoại thương trong công việc hiện tại của anh/chị (%)
(Câu hỏi này là bắt buộc)
9. Mức độ sử dụng lượng kỹ năng chuyên ngành mà anh/chị được đào tạo tại Trường Đại học Ngoại thương trong công việc hiện tại của anh/chị (%):
(Câu hỏi này là bắt buộc)
10. Lý do anh/chị chưa tìm được việc làm:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
10. Anh/chị đang học lên cao ở đâu:
(Câu hỏi này là bắt buộc)

II.2. Góp ý để cải tiến chương trình đào tạo:

11. Anh/chị đánh giá mức độ quan trọng của những yếu tố giúp anh/chị tìm được việc làm (theo thang điểm 1-5, trong đó: 1- Rất không quan trọng, 2- Không quan trọng, 3- Phân vân, 4- Quan trọng, 5- Rất quan trọng

Kiến thức chuyên môn
Kỹ năng mềm
Khả năng ngoại ngữ
Khả năng tin học
Kinh nghiệm làm việc
Mối quan hệ xã hội
(Câu hỏi này là bắt buộc)

Nếu câu trả lời của anh chị không có trong danh mục đánh giá trên, vui lòng ghi rõ tại đây (Nếu đã có, ghi KHÔNG):

(Câu hỏi này là bắt buộc)
12. Theo anh/chị đối với chuyên ngành anh/chị tốt nghiệp tại Trường Đại học Ngoại thương, những môn học hay loại kiến thức/kỹ năng nào cần được đào tạo sâu hơn?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
13. Theo anh/chị Nhà trường có thể làm gì để giúp anh/chị nâng cao khả năng tìm việc làm sau khi ra trường?
Thoát