Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

SURVEY ON SERVICE QUALITY OF ADMINISTRATION DEPARTMENTS

Có 14 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.
I. THÔNG TIN CHUNG

Kính gửi:

                 - Các Giảng viên

                - Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

Nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ tại nhà trường và đáp ứng yêu cầu của kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Trường Đại học Ngoại thương tiến hành khảo sát này. Chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia khảo sát của các giảng viên và sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Thông tin khảo sát chỉ sử dụng cho mục đích nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại trường và không được sử dụng vì bất cứ mục đích nào khác. Trân trọng cảm ơn!

(Câu hỏi này là bắt buộc)

Bạn là:

(Câu hỏi này là bắt buộc)

Bạn là sinh viên năm thứ:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
Bạn đang làm việc/học tập tại:
(Câu hỏi này là bắt buộc)

Bạn là giảng viên Khoa/Bộ môn:

II. CÂU HỎI CHUNG
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Bạn đã từng đề nghị/liên hệ kỹ thuật viên của đơn vị nào dưới đây để được hỗ trợ?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Vấn đề kỹ thuật mà Bạn đề nghị kỹ thuật viên hỗ trợ là gì? (câu hỏi này tương ứng với mỗi đơn vị)
(Câu hỏi này là bắt buộc)

Đánh giá của Bạn về chất lượng hoạt động hỗ trợ của Kỹ thuật viên?

(Thang điểm từ 1 – 5: 1 = rất không đồng ý, 2 = không đồng ý, 3 = phân vân, 4 = đồng ý, 5 = rất đồng ý)

Nhân viên nhiệt tình, thân thiện và tạo thuận lợi để hỗ trợ Bạn
Nhân viên hiểu rõ nhu cầu cụ thể của bạn, quan tâm tới lợi ích của Bạn
Nhân viên có đủ hiểu biết/ kiến thức chuyên môn để trả lời câu hỏi của Bạn hay hỗ trợ bạn
Nhân viên hỗ trợ bạn đúng thời gian đã cam kết
Hoạt động hõ trợ của nhân viên tọa cho bạn sự tin tưởng
(Câu hỏi này là bắt buộc)
Mức độ hài lòng của Bạn đối với hoạt động hỗ trợ của Kỹ thuật viên đơn vị mà Bạn đề nghị hỗ trợ?
(Câu hỏi này là bắt buộc)

Bạn đã từng đề nghị/liên hệ nhân viên của đơn vị nào dưới đây để được hỗ trợ?

(Câu hỏi này là bắt buộc)
Bạn đã đề nghị nhân viên đơn vị nào dưới đây của Cơ sở II tại Tp.Hồ Chí Minh hỗ trợ?
(Câu hỏi này là bắt buộc)

Bạn đã đề nghị nhân viên hỗ trợ về việc/vấn đề gì (câu hỏi này tương ứng với mỗi đơn vị)?

(Câu hỏi này là bắt buộc)

Đánh giá của Bạn về chất lượng hoạt động hỗ trợ của Kỹ thuật viên?

(Thang điểm từ 1 – 5: 1 = rất không đồng ý, 2 = không đồng ý, 3 = phân vân, 4 = đồng ý, 5 = rất đồng ý)

Nhân viên nhiệt tình, thân thiện và tạo thuận lợi để hỗ trợ Bạn
Nhân viên hiểu rõ nhu cầu cụ thể của bạn, quan tâm tới lợi ích của Bạn
Nhân viên có đủ hiểu biết/ kiến thức chuyên môn để trả lời câu hỏi của Bạn hay hỗ trợ bạn
Nhân viên hỗ trợ bạn đúng thời gian đã cam kết
Hoạt động hõ trợ của nhân viên tọa cho bạn sự tin tưởng
(Câu hỏi này là bắt buộc)

Mức độ hài lòng của Bạn đối với hoạt động hỗ trợ của nhân viên đơn vị mà Bạn đề nghị hỗ trợ?

(Câu hỏi này là bắt buộc)

Ý kiến của Bạn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ của kỹ thuật viên, nhân viên của Nhà trường:

Thoát