Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ TIẾP NHẬN CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC
SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

Thân gửi: Các Tân Sinh viên Khóa 58-FTU,

Khảo sát này nhằm tìm hiểu mức độ tiếp nhận của sinh viên đối với các quy định, quy chế về đào tạo trong tuần Sinh hoạt công dân đầu năm học để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Đại học Ngoại thương, đáp ứng yêu cầu của tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục. Khảo sát này được thực hiện bởi Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Ngoại thương. Chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia khảo sát của các Tân sinh viên FTU.

(Câu hỏi này là bắt buộc)

1. Họ và tên sinh viên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Nơi sinh:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
3. Ngành trúng tuyển:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
4. Bạn học tại cơ sở đào tạo nào của Nhà trường:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
5. Khối lớp học trong Tuần sinh hoạt công dân :
6. Địa chỉ email:
7. Số điện thoại liên hệ:
(Câu hỏi này là bắt buộc)

8. Bạn có tham gia vào Tuần sinh hoạt công dân không?

 

(Câu hỏi này là bắt buộc)
9. Bạn có được phổ biến quy định về đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
10. Bạn tự đánh giá mức độ tiếp nhận các quy định chủ yếu về đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ như thế nào?
Quy định về Đánh giá kết quả học tập
Quy định về Đăng ký khối lượng học tập
Quy định về Rút bớt học phần sau khi đã đăng ký
Quy định về Đăng ký học lại
Quy định về Nghỉ học tạm thời
Quy định về Cảnh báo kết quả học tập và bị buộc thôi học
Quy định về Học cùng lúc hai chương trình
Quy định về Chuyển trường
Quy định về Kiểm tra và thi học phần
Quy định về Thi trắc nghiệm trên máy vi tính
Quy định về Quản lý sinh viên đi thực tập và làm việc ở nước ngoài
Quy định về Điều kiện tốt nghiệp, thực tập và khóa luận tốt nghiệp
(Câu hỏi này là bắt buộc)
11. Bạn có được phổ biến quy định của nhà trường về cấp hai văn bằng?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
12. Bạn tự đánh giá mức độ tiếp nhận các quy định về cấp hai văn bằng như thế nào?
Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình
Thời gian đào tạo
(Câu hỏi này là bắt buộc)
13. Bạn có được phổ biến quy chế về công tác sinh viên?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
14. Bạn tự đánh giá mức độ tiếp nhận các quy chế về công tác sinh viên như thế nào?
Nhiệm vụ và quyền hạn của sinh viên
Những điều mà sinh viên không được làm
Khen thưởng, kỷ luật sinh viên
Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luât sinh viên
(Câu hỏi này là bắt buộc)
15. Bạn có được phổ biến quy định về đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
16. Bạn tự đánh giá mức độ tiếp nhận các quy định về đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên?
Nội dung đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên
Mức điểm đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên
Quy trình, các biểu mẫu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên
Sử dụng kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên
(Câu hỏi này là bắt buộc)
17. Bạn có được phổ biến quy định về học bổng, học phí, đeo thẻ, sử dụng cơ sở vật chất, trang phục, giữ gìn môi trường?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
18. Bạn tự đánh giá mức độ tiếp nhận các quy định về học bổng, học phí, đeo thẻ, sử dụng cơ sở vật chất, trang phục, giữ gìn môi trường?
Quy định về cấp học bổng
Quy định về nộp học phí
Quy định về đeo thẻ
Quy định về sử dụng thư viện
Quy định về trang phục của sinh viên tại trường
Quy định về giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp và văn minh học đường
19. Ý kiến góp ý của bạn để nâng cao chất lượng phổ biến các quy định, quy chế của nhà trường đến sinh viên trong “Tuần sinh hoạt công dân
Thoát