0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

SURVEY ON QUALITY OF OFFICE OF THE PARTY AND YOUTH UNIONS

Kính gửi: viên chức và sinh viên nhà trường

Theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và đào tạo, nhà trường phải tiến hành đánh giá chất lượng hoạt động của đảng bộ và các tổ chức đoàn thể tại trường Đại học Ngoại thương. Để thực hiện công việc này, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng rất mong nhận được ý kiến phản hồi của các viên chức và sinh viên nhà trường về hoạt động của các tổ chức chính trị này. TTĐBCL cam kết rằng các phản hồi sẽ được giữ bí mật và chỉ sử dụng cho mục đích khảo sát chung. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các viên chức nhà trường

Có 21 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.