Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN K53 SAU KHI TỐT NGHIỆP

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên K53 của Trường,

Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp có việc làm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, hàng năm, Trường đại học Ngoại thương triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Trong những nỗ lực nhằm kết nối với sinh viên sau khi tốt nghiệp 8/2018, Nhà trường mong muốn nhận được thông tin dưới đây của Anh/Chị bằng cách đánh dấu (X) vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của Anh/Chị .

SỰ THAM GIA KHẢO SÁT CỦA ANH/CHỊ LÀ PHẦN ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG NHẰM GIÚP NHÀ TRƯỜNG KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

(Câu hỏi này là bắt buộc)
1

Họ và tên:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
2

Giới tính:

3

Số thẻ căn cước/CMND của Anh/Chị:

(Thông tin này chỉ phục vụ để báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Nhà trường đảm bảo thông tin này hoàn toàn được bảo mật)

(Câu hỏi này là bắt buộc)
4

Anh/Chị tốt nghiệp ngành:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
5

Chuyên ngành đào tạo của Anh/Chị:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
6

Chuyên ngành đào tạo của Anh/Chị:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
7

Chuyên ngành đào tạo của Anh/Chị:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
8

Chuyên ngành đào tạo của Anh/Chị:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
9

Chuyên ngành đào tạo của Anh/Chị:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
10

Chuyên ngành đào tạo của Anh/Chị:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
11

Chuyên ngành đào tạo của Anh/Chị:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
12

Chuyên ngành đào tạo của Anh/Chị:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
13

Chuyên ngành đào tạo của Anh/Chị:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
14
Chuyên ngành đào tạo của Anh/Chị:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
15
Chuyên ngành đào tạo của Anh/Chị:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
16

Chuyên ngành đào tạo Anh/Chị đã theo học thuộc hình thức đào tạo nào sau đây:

 

(Câu hỏi này là bắt buộc)
17

Anh/Chị xếp loại tốt nghiệp:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
18

Địa chỉ thường trú của Anh/Chị:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
19

Điện thoại di động của Anh/Chị:

20

Điện thoại cố định (nếu có):

(Câu hỏi này là bắt buộc)
21

Email mà Anh/Chị thường xuyên sử dụng:

22

E-mail khác (nếu có):

(Câu hỏi này là bắt buộc)
23

Tình hình việc làm của Anh/Chị  kể từ khi tốt nghiệp đến tháng 8/2017 như thế nào?

(Câu hỏi này là bắt buộc)
24

Anh/Chị đang học nâng cao ở đâu?

(Câu hỏi này là bắt buộc)
25

Lý do Anh/Chị chưa từng có việc làm?

(Câu hỏi này là bắt buộc)
26

Tên cơ quan Anh/Chị làm việc:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
27

Cơ quan Anh/Chị công tác thuộc loại hình tổ chức nào?

(Câu hỏi này là bắt buộc)
28

Địa chỉ cơ quan Anh/Chị làm việc:

29

Để cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường ĐH Ngoại thương,  Anh/Chị vui lòng cho biết thông tin cấp trên trực tiếp của Anh/Chị. 

(Thông tin này chỉ phục vụ cho công tác khảo sát nhà tuyển dụng, Anh/Chị có thể bỏ qua câu hỏi này nếu việc cung cấp thông tin không thuận tiện cho Anh/Chị)

 

 

(Câu hỏi này là bắt buộc)
30

Bao lâu sau khi tốt nghiệp Anh/Chị tìm được việc làm?

(Câu hỏi này là bắt buộc)
31

Anh/Chị tìm được việc làm thông qua con đường nào?

(Câu hỏi này là bắt buộc)
32

Mức thu nhập bình quân/tháng tính theo VNĐ của Anh/Chị:

(Câu hỏi này là bắt buộc)
33
Vị trí việc làm của Anh/Chị:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
34

CÔNG VIỆC hiện tại của Anh/Chị: