0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

SURVEY ON LABOR MARKET DEMAND

Thân gửi: Các doanh nghiệp

Khảo sát này nhằm tìm hiểu nhu cầu nhân lực của thị trường lao động năm 2019 để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Khảo sát này được thực hiện bởi Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Ngoại thương. Chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia khảo sát của các Doanh nghiệp. Trân trọng cảm ơn!

Có 17 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.