Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

KHẢO SÁT Ý KIẾN NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2020

Có 7 câu hỏi trong cuộc khảo sát này.
I. THÔNG TIN CHUNG
(Câu hỏi này là bắt buộc)
1. Tên doanh nghiệp mà anh/chị đang công tác:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Địa chỉ của doanh nghiệp nơi anh/chị đang công tác:
(Câu hỏi này là bắt buộc)
3. Doanh nghiệp nơi anh/chị công tác thuộc loại hình tổ chức nào:
II. NỘI DUNG KHẢO SÁT
(Câu hỏi này là bắt buộc)
1. Cán bộ nhân viên đang công tác tại doanh nghiệp của anh/chị tốt nghiệp ngành nào tại trường Đại học Ngoại thương?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
2. Mức độ cần thiết của các kiến thức và kỹ năng được học ở trường đại học đối với yêu cầu công việc:
Kiến thức Kỹ năng
Rất cần thiết
Cần thiết 1 phần
Không cần thiết
(Câu hỏi này là bắt buộc)
3. Sau khi tuyển dụng cán bộ nhân viên là sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương, anh/chị có tiếp tục đào tạo họ thông qua các khoa học nâng cao hay không?
(Câu hỏi này là bắt buộc)
4. Theo Anh/Chị những giải pháp nào sau đây giúp nâng cao chất lượng sinh viên tốt nghiệp, giúp sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp?
Thoát