KHẢO SÁT SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN VỀ CHẤT LƯỢNG
GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2017-2018
Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, Nhà trường đề nghị các sinh viên với tinh thần TRÁCH NHIỆM và XÂY DỰNG, vì sự PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG CỦA FTU, hãy lựa chọn 1 trong 5 mức độ tương ứng trong bảng theo suy nghĩ của bạn về từng vấn đề trong quá trình học môn này.
Mức 1
    Mức 2 Mức 3 Mức 4      Mức 5         
Rất chưa tốt    Chưa tốt     Bình thường Tốt  Rất tốt
 
Lưu ý:   1. Từ ngày 07/08/2017 đến 13/10/2017, sinh viên hoàn thành bao nhiêu môn học PHẢI hoàn thành bấy nhiêu Phiếu nhận xét.
              2. Danh tính của cá nhân đóng góp ý kiến được bảo mật tuyệt đối.

MỜI BẠN NHẬP MÃ SINH VIÊN/GIẢNG VIÊN ĐỂ THỰC HIỆN KHẢO SÁT

(Nếu không đăng nhập được, vui lòng liên hệ Trung tâm Đảm bảo Chất lượng , Phòng 1006, tầng 10, nhà A. Tel: 32595158 (ext: 276) hoặc gửi email tới địa chỉ ttdbcl@ftu.edu.vn để được hướng dẫn)