KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 51 SAU KHI TỐT NGHIỆP


Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên K51 của Trường,

Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp có việc làm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, hàng năm, Trường đại học Ngoại thương triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Trong những nỗ lực nhằm kết nối với sinh viên sau khi tốt nghiệp 8/2016, Nhà trường mong muốn nhận được thông tin dưới đây của Anh/Chị bằng cách đánh dấu (X) vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của Anh/Chị .

SỰ THAM GIA KHẢO SÁT CỦA ANH/CHỊ LÀ PHẦN ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG NHẰM GIÚP NHÀ TRƯỜNG KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

0. Anh/Chị đã từng học tại Cơ sở nào của Trường ĐH Ngoại thương?
Cơ sở Hà Nội
Cơ sở II Tp. Hồ Chí Minh
Cơ sở Quảng Ninh

1. Họ và tên Anh/Chị:

2. Giới tính:

3. Anh/Chị tốt nghiệp ngành:

5. Chuyên ngành đào tạo Anh/Chị đã theo học thuộc hình thức đào tạo nào sau đây:

 

6. Anh/Chị xếp loại tốt nghiệp:

7. Địa chỉ thường trú của Anh/Chị:

8. Điện thoại di động của Anh/Chị:

9. Điện thoại cố định (nếu có):

10. Email mà Anh/Chị thường xuyên sử dụng:

11. E-mail khác (nếu có):

12. Tình hình việc làm của Anh/Chị  kể từ khi tốt nghiệp đến tháng 9/2017 như thế nào?

Đã từng có việc làm
Có việc làm
Chưa có việc làm
14. Sau khi tốt nghiệp, Anh/Chị có tiếp tục học nâng cao không?
Không