KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN VỀ MỨC ĐỘ THƯ VIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU SỬ DỤNG

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của Thư viện, Nhà trường đề nghị các giảng viên và sinh viên với tinh thần TRÁCH NHIỆM và XÂY DỰNG, hãy trả lời các câu hỏi về mức độ thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng của Quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên.

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ MỨC ĐỘ THƯ VIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU SỬ DỤNG CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

1

Bạn là:


2

Bạn thuộc Khoa hoặc đơn vị nào trong Trường?


3

Bạn đã từng sử dụng thư viện của Trường?