KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 50 SAU KHI TỐT NGHIỆP

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên K50 của Trường,

Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp có việc làm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, hàng năm, Trường đại học Ngoại thương triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Trong những nỗ lực nhằm kết nối với sinh viên sau khi tốt nghiệp 8/2015, Nhà trường mong muốn nhận được thông tin dưới đây của Anh/Chị bằng cách đánh dấu (X) vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của Anh/Chị .

SỰ THAM GIA KHẢO SÁT CỦA ANH/CHỊ LÀ PHẦN ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG NHẰM GIÚP NHÀ TRƯỜNG KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

*1

Họ và tên:


*2

Giới tính:


*3

Anh/Chị tốt nghiệp ngành:


*14

Chuyên ngành đào tạo Anh/Chị đã theo học thuộc hình thức đào tạo nào sau đây:

 


*15

Anh/Chị xếp loại tốt nghiệp:


*16

Địa chỉ thường trú của Anh/Chị:


*17

Điện thoại di động của Anh/Chị:


Chỉ số có thể được nhập trong lĩnh vực này.

18

Điện thoại cố định (nếu có):


Chỉ số có thể được nhập trong lĩnh vực này.

*19

Email mà Anh/Chị thường xuyên sử dụng:


20

E-mail khác (nếu có):


*21

Tình hình việc làm của Anh/Chị  kể từ khi tốt nghiệp đến tháng 8/2016 như thế nào?


*22 Sau khi tốt nghiệp, Anh/Chị có tiếp tục học lên cao không?
*37 Địa chỉ cơ quan Anh/Chị đã làm việc:

*91

Theo Anh/Chị những giải pháp nào sau đây giúp sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp?