KHẢO SÁT Ý KIẾN NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHẤT LƯỢNG CỰU SINH VIÊN
Kính gửi Quý Tổ chức,

Trường Đại học Ngoại thương trân trọng kính mong Quý Tổ chức cho ý kiến về mức độ hài lòng của Quý tổ chức đối với sinh viên tốt nghiệp của Trường và đang làm việc cho Quý tổ chức. Mọi ý kiến đóng góp của Quý tổ chức rất quý báu trong việc cải tiến chương trình và chất lượng đào tạo của Trường nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát này hoàn toàn được bí mật.

Để thuận tiện trong câu hỏi và trả lời, chúng tôi xin dùng chung một từ “Tổ chức” cho tất cả các loại hình cơ quan/doanh nghiệp/công ty/trường học...

 

 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

* Họ và tên:

*

Tên tổ chức


Địa chỉ


Điện thoại – Fax


Website/Email


Chức vụ người trả lời


*

Loại hình của Tổ chức


*

Lĩnh vực hoạt động của Tổ chức


* Cựu sinh viên trường Đại học Ngoại thương làm việc cho Quý tổ chức tốt nghiệp bậc đào tạo nào sau đây:
* Những vị trí mà sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương thường được bố trí khi mới tuyển dụng?
*

Trung bình sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương làm việc tại Quý Tổ chức bao lâu?


*

Trong 19 kỹ năng/năng lực trên, kỹ năng/ năng lực nào quan trọng nhất đối với Quý Tổ chức (kỹ năng số mấy)


*

Quý Tổ chức cho biết mức độ quan trọng của Phẩm chất cá nhân đối với Quý tổ chức

1= Hoàn toàn không quan trọng

2= Không quan trọng

3= Khá quan trọng

4= Quan trọng

5= Rất quan trọng


  1 2 3 4 5
Tự tin vào khả năng của bản thân
Tính kỷ luật
Tính độc lập
Tính ham học hỏi
Tính sáng tạo
Động lực làm việc
Kỹ năng quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên
Hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp
Biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân
*

Trong 9 phẩm chất cá nhân trên, phẩm chất nào quan trọng nhất đối với Quý Tổ chức (phẩm chất số mấy)


*

Quý Tổ chức cho biết mức độ quan trọng của Kỹ năng và năng lực tổ chức, điều hành đối với Quý tổ chức

1= Hoàn toàn không quan trọng

2= Không quan trọng

3= Khá quan trọng

4= Quan trọng

5= Rất quan trọng


  1 2 3 4 5
Năng lực tổ chức và điều phối nhiệm vụ
Năng lực sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
Năng lực nhận dạng, tổng hợp và xử lý vấn đề
Năng lực lãnh đạo quản lý
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng thương mại
Tính chuyên nghiệp
Tính chủ động
*

Trong số 8 kỹ năng/ năng lực trên, kỹ năng/năng lực nào quan trọng nhất đối với Quý Tổ chức (kỹ năng số mấy)


*

Quý Tổ chức cho biết mức độ hài lòng của Quý tổ chức đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương đã và đang làm việc tại Quý Tổ chức về Phẩm chất cá nhân

1= Rất thất vọng

2=Không hài lòng

3=Khá hài lòng

4=Hài lòng

5=Rất hài lòng


  1 2 3 4 5
Tự tin vào khả năng của bản thân
Tính kỷ luật
Tính độc lập
Tính ham học hỏi
Tính sáng tạo
Động lực làm việc
Kỹ năng quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên
Hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp
Biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân
*

Quý Tổ chức cho biết mức độ hài lòng của Quý tổ chức đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương đã và đang làm việc tại Quý Tổ chức về Kỹ năng và năng lực tổ chức, điều hành

1= Rất thất vọng

2=Không hài lòng

3=Khá hài lòng

4=Hài lòng

5=Rất hài lòng


  1 2 3 4 5
Năng lực tổ chức và điều phối nhiệm vụ
Năng lực sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên
Năng lực nhận dạng, tổng hợp và xử lý vấn đề
Năng lực lãnh đạo quản lý
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng thương mại
Tính chuyên nghiệp
Tính chủ động
*

Theo Quý Tổ chức, nhiệm vụ các sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương đang đảm nhận có phù hợp với chuyên ngành được đào tạo không?


*

Sau khi tuyển dụng, các sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương phải đi học thêm các khóa bồi dưỡng để có thể đảm nhận các nhiệm vụ:


*

Theo Quý tổ chức, giải pháp nào sau đây sẽ giúp nâng cao khả năng sinh viên  tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng